De opbrengstfactor

De opbrengstfactor van een installatie is vaak heel bepalend voor het aantal panelen dat er benodigd is om het verbruik van een woning te gaan opwekken in groene energie. Als namelijk de verkeerde opbrengstfactor gehanteerd wordt kan het zijn dat je op het einde van het jaar gewoon terug elektriciteit betaald. Om je een wegwijs te geven hoe de opbrengstfactor correct bepaald wordt, wordt er een praktisch voorbeeld uitgewerkt.

Situatie

In onderstaande situatie zullen er panelen geplaatst worden aan de Zuid-oost en Zuid-west kant van de woning. Op de Zuid-oost kant zijn er geen beschaduwingsfactoren aanwezig. Aan de Zuid-west kant is er echter beschaduwing van de woning van de buren. Het hoogte verschil tussen de panelen en de punt van de woning van de buren bedraagt 7m.

 

Beschaduwing Zuid-west kant

Berekening opbrengstfactor

In de situatie voorhanden worden er 11 panelen op de Zuid-oost kant geplaatst en 9 panelen op de Zuid-west kant. De opbrengstfactoren kunnen afgeleid worden uit volgende grafiek:

Opbrengstfactor:

((9 Panelen x 0,96 x 95% bruikbaar) + (11 Panelen x 0,93)) / 20 Panelen = 0,92

Besluit

In de voorbeeldsituatie zijn er 20 panelen geplaatst van 335 Wp / Paneel. Er is dus een theoretische opbrengst mogelijk van 20 x 335 Wp = 6700 kWh / jaar. Met de opbrengstfactor van 0,92 zien we dat de jaarlijkse opbrengst slechts 6164 kWh zal bedragen. In deze situatie zijn er dan ook twee panelen extra geplaatst om de opbrengstfactor te gaan compenseren. Zo kon het volledige verbruik opgewekt worden in groene energie.