Omvormers: Het kloppende hart van de installatie

Serie of Parallel

De gelijkspanning die opgewekt wordt door de panelen moet omgezet worden naar de netspanning (wisselspanning). Dat gebeurt door het toestel genaamd de omvormer. De panelen kunnen op twee verschillende wijzes aangekoppeld worden op de omvormer. In serie of parallel.

Serie

In serie gekoppelde panelen worden een string genoemd. Een string bestaat uit 4 tot wel 20 panelen afhankelijk van het type paneel. Deze strings worden dan rechtstreeks aangesloten op een centrale omvormer die zal instaan voor de omzetting van DC-spanning naar wisselspanning. Deze omzetting kan zowel monofasig als driefasig zijn afhankelijk van het type elektriciteitsnet.

Monofasige omvormer

Datasheet

Driefasige omvormer

Datasheet

Dit is de standaard manier om zonnepanelen aan te koppelen op het net.

Parallel

Het serie aansluiten van panelen brengt wel één nadeel met zich mee dat in sommige situaties kan voorkomen. Als de panelen onderhevig zijn aan hevige beschaduwing doorheen de dag kan dit nadelig zijn voor de opbrengst van de installatie. In dit geval wordt er altijd gekozen voor een centrale omvormer met optimizers.

Een optimizer zet de DC-spanning van het paneel om in een vaste DC-spanning die dan overgedragen wordt naar de centrale omvormer. Het aansluitprincipe is als volgt: